Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dla uczniów GIMNAZJUM

               REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


 

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2018/2019
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:

OBEJRZYJ FILM

II Liceum Ogólnokształcące:

Okres nauki przedmiotów związanych z wybranym profilem – 2 lata. Szkoła utworzy 2 oddziały.

 
Technikum Nr 1:

 

 Szkoła utworzy 4 oddziały. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

 

Branżowa Szkoła I stopnia:

  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych - zobacz informacje
  • mechanik pojazdów samochodowych - zobacz informacje
  • monter sieci, instalacji  i urządzeń sanitarnych - zobacz informacje
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  zobacz informacje
  • kucharz - zobacz informacje
  • elektryk - zobacz informacje
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń - zobacz informacje
  • wielozawodowa: podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą (rzemieślnikiem), a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Uczeń uczy się zawodu w zakładzie pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Naukę można pobierać w 76 zawodach podanych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

Szkoła utworzy 4 oddziały. O utworzeniu kierunku decyduje ilość chętnych kandydatów.

 

 

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

 

https://nabor.progman.pl/plonsk

 

od 10 maja 2018 roku od godz. 10.00 do 18 maja 2018 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - to formalne potwierdzenie Twojego wyboru. (ww. dokumenty przynosisz do szkoły pierwszego  wyboru – szkoły z pierwszego miejsca na liście preferencji).

 

od 15 czerwca 2018 roku od godz. 10.00 do 19 czerwca 2018 roku do godz. 16.00.–możesz dokonać zmiany listy preferencji: jeżeli zdecydowałeś się na zmiany na liście preferencji, musisz zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i odebrać dokumenty, które tam złożyłeś (potwierdzasz odbiór dokumentów na podaniu i pozostawiasz je w szkole), następnie wypełniasz podanie ponownie, podając nową listę preferencji i dostarczasz wraz z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru;w tychdniach możesz również złożyć podanie do szkoły, jeśli w pierwszym terminie z uzasadnionych powodów losowych tego nie uczyniłeś.

 

od 22 czerwca 2018 roku od godz. 12.00 do 27 czerwca 2018 roku do godz. 16.00. - dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru – wraz ze świadectwem otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu; do szkoły pierwszego wyboru zanieś tylko jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

Jeżeli na świadectwie ukończenia gimnazjum masz wpisane dodatkowe osiągnięcia, które mają wpływ na wynik rekrutacji przynieś po jednej kopii zaświadczeń i dyplomów konkursów.

 

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły, koniecznie przynieś odpowiednie zaświadczenie.

 

6 lipca 2018 roku godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru.

 

Gdy dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie jak najszybciej zanieś właśnie do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę podjęcia nauki w tej szkole.

 

od 6 lipca 2018 roku od godz. 10.00 do 9 lipca 2018 roku do godz. 16.00 - wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;


od 6 lipca 2018 roku od godz. 12.00 do 12 lipca 2018 roku do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 

 

Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole.

 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły – 12 lipca 2018 roku godz. 16.00.

 

Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Nabór uzupełniający

 

Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i 12 lipca 2018 roku nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś podanie o przyjęcie (w wersji papierowej, wypełnione tradycyjnie) wraz z kompletem oryginalnych dokumentów w terminie od 13 lipca 2018 roku od godz. 8.00 do 28 sierpnia 2018 roku do godz. 16.00.

 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej – 29 sierpnia 2018 roku godz.12.00.

 Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat specyfiki poszczególnych kierunków możesz obejrzeć filmy:

branża elektryczno-elektroniczna i teleinformatyczna - zobacz film

branża mechaniczna - zobacz film

gastronomia i produkcja spożywcza - zobacz filmWygenerowano w sekund: 0.03
4,502,496 unikalne wizyty